Poučení dárce krve

Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_01, verze 6 (2019_07).