Dotazník pro dárce krve

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_02, verze 5 (2019_06)


Souhlas s transfuzí

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_04, verze 2 (2007)

Vyšetřování antigenu D

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2012_10 ze dne 01. 11. 2012