Poučení dárce krve

Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_01, verze 6 (2019_07).

Dotazník pro dárce krve

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_02, verze 5 (2019_06)

Souhlas s transfuzí

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_04, verze 2 (2007)