XXXIII. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCE LABORANTŮ A SESTER 2023

XXXIII. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCE LABORANTŮ A SESTER 2023

6. 12. 2022

14. – 16. 5. 2023 DVŮR PECÍNOV

Konference se koná ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství, Českou hematologickou společností a Českou hematologickou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a Českou asociací sester a ÚVN Praha.

Nadcházející akce